canlı çekirdek

Doğan Cüceloğlu.

Sadece bilgisine değil, enerjisine içtenliğine olgun duruşuna hayran olduğum fütursuzca keşfe teşvik eden bir insan. Dinlerken not almak adına ayrı bir defter tutarım. Hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra kitabı okumaya dahi elim gidemedi. Hayatımda yeni başlangıçların olduğu bir dönemde bunu deniyorum şimdilerde ve kendimle öncesine dayanan bir nokta için buradayım. Kitaptan bir parça alıntı yaparak kesişimde buluşma sağlayacağım ama biraz öncesinden bahsetmek istiyorum.

Haklı çıkmak sadece egoya hitap ediyor, huzurunuza değil maalesef.

Az önce de bahsettiğim gibi yeni başlangıçların olduğu bir dönemdeyim ve zorlandığım anda sabahı hatırlamak iyi geliyor. Bugün de uyandıysam, dokunduğum insanlara iyi geleyim. Kastım fiziksel temas değil. Gülümserken başka birini gülümsetebilmek gerçekten de sandığımızdan çook daha kıymetli. Uçakta birine, küçük bir çocuğa peçeteden çiçek yaptığınızda cebinizden hiçbir şey eksilmez; sebep yokken birine çiçek verdiğinizde çıkar beklemeseniz de sandığınızdan çok üst seviyelerde mutlu olabilirsiniz.

Ziyan olmak zorunda değiliz.

Elimizden ne gelirse deneyebilir, gülüşümüzden ne gelirse değiştirebiliriz. :)

♩ ♪ ♫ ♬ Sidoine — On Ne Vit Qu’Une Fois

--

--

I am telling my story while I am learning, trying to learn and read. Öğrenirken görmeye çalışırken okurken hikayemi anlatıyorum.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bükre Kay

Bükre Kay

13 Followers

I am telling my story while I am learning, trying to learn and read. Öğrenirken görmeye çalışırken okurken hikayemi anlatıyorum.